DemoCreatie: nieuwe spelers en machtsverhoudingen

Wat is DemoCreatie?

Het DemoCreatieSpel is een veilige, speelse testomgeving om serieus in gesprek te gaan over wie waar invloed op mag hebben en wat dat betekent voor rollen en functies, én het samenspel tussen stad en overheid. Met de uitkomsten van het gesprek maken we nieuwe instrumenten.

Waarom DemoCreatie?

Zo stimuleren en testen we nieuwe vormen van democratie. In steeds nieuwe combinaties van bewoners, bestuurders, professionals, bedrijven, creatieven en deskundigen spelen en herontwerpen we het democratisch proces. Zodat duidelijk wordt wat de overwegingen, mogelijkheden, voorwaarden en consequenties van nieuwe democratie zijn.

Speel DemoCreatie

 • Als bestuurder: Ben je op zoek naar nieuwe vormen van invloed en samenspel?
 • Als raadslid: Zoek je naar een nieuwe invulling van je rol?
 • Als bewoner of ambtenaar: Heb je een concreet vraagstuk waar je mensen op een vernieuwende manier bij wilt betrekken?
 • Als bestuurder: Wil je eens reflecteren op de interactie met bewoners en maatschappelijke partners en hoe dat anders zou kunnen?
 • Wil je op een creatieve manier zelf een nieuw democratisch instrument ontwerpen?

Neem contact met op met Marte Kappert via info@democreatiespel.nl.

aq_block_5

Op zoek naar vernieuwing in het bestaande democratische systeem

Bouwstenen van het spel

Via het DemoCreatieSpel verzamelen spelers bouwstenen voor vormen van nieuwe samenwerking. Het spel faciliteert het gesprek tussen mensen die op zoek zijn naar vernieuwing van de lokale democratie. Via het DemoCreatieSpel verkennen ze samen op welk onderdeel van plan- of besluitvorming zìj invloed willen en kunnen uitoefenen en wat dat betekent voor de invloed van andere partijen in het systeem.

1. Focus

Samen kiezen spelers welk moment in beleids- en besluitvormingsproces zij willen democratiseren: signaleren, beslissen, agenderen, uitwerken, ontwikkelen en ontwerpen, evaluatie en monitoring.

2. Dialoog

Met speelkaarten maken spelers naar elkaar toe duidelijke welke waarden, rollen en functies relevant zijn in het proces. En hoe die op andere manieren ingevuld kunnen worden. Bij elke stap draait het om de vraag ‘waarom’. Zo krijgen spelers inzicht in elkaars motieven en beweegredenen.

3. Verdieping

Via de ‘kanskaarten’ beren op de weg en invloed van buiten worden de gekozen principes getest. Hoe is het nieuwe samenspel hiertegen bestand?

4. Herontwerp

Met de verzamelde bouwstenen ontwikkelen spelers met elkaar en geholpen door spelontwerpers en creatieven nieuwe instrumenten.

aq_block_12

In gesprek over vernieuwing in het bestaande democratische systeem

Wat levert het spel op?

Het spel faciliteert het gesprek over de vernieuwing van de lokale democratie. Met als resultaat de bouwstenen voor een nieuw samenspel, waarop bewoners, ondernemers, raadsleden, bestuurders, ambtenaren, maatschappelijke instellingen, ketenpartners met elkaar werken.

Het spel biedt de spelers:

 • Aanknopingspunten voor het ontwikkelen van een samenwerkingsstrategie
 • Inzicht in hun rol en functie in democratische vernieuwing
 • Nieuwe kijk op mogelijke invloed van en/of samenwerking met anderen
 • Bouwstenen voor een nieuw democratisch instrument

Ervaringen van Utrecht en Gouda met DemoCreatieSpel:

 • “Een heel goede hulp om de discussie erover te voeren en te structureren.”
 • “Een goed instrument om de vraagstukken / pijnpunten inzichtelijk te krijgen”
 • “Creatief, vernieuwend, speels, uitnodigend en “meteen aan de slag”!
 • “In een kleinere groep kan je snel tot de kern komen en los komen van je eigen waarheid of realiteit. Het helpt als de deelnemers hun vraag of dilemma helder voor ogen hebben.”
aq_block_18

Op zoek naar vernieuwing in het bestaande democratische systeem

Wie spelen het spel?

Iedereen die zich betrokken voelt bij een maatschappelijk thema of rol heeft in het openbaar bestuur. Je kunt het spel spelen met verschillende spelers vanaf 6 personen:

 • Politici en bestuurders: gemeenteraad, college B&W, provinciale staten, politieke partijen, …
 • Beleidsmakers: gemeentelijke/provinciale organisaties, waterschappen, partijbureau’s en wetenschappelijke instituten, fondsen, (kennis)organisaties die zich richten op democratisering, …
 • Maatschappelijke organisaties: belangenorganisaties, corporaties, zorg- en welzijnpartijen, politie, …
 • Bewoners en (sociaal) ondernemers: bewonersorganisaties, actiegroepen, initiatiefnemers, …
 • Professionals: ontwerpers, debatmakers, opinieleiders

Stakeholders

Je kunt het DemoCreatieSpel met een homogene groep spelen uit één van genoemde categorieën. Met een gemengde groep spelers vergroot je impact van het spel.

Denk aan stakeholders rond een vraagstuk, in een bepaald gebied (buurt, wijk, stad, regio, landelijk) of in een bepaalde fase van plan- of besluitvorming.

aq_block_24

Op een creatieve manier zelf een democratisch instrument ontwerpen

Met DemoCreatie aan de slag

Speel het DemoCreatiespel in de vorm van een spel op maat:

 • Een spraakmakende workshop van een dag of dagdeel
 • Als onderdeel van een uitgebreider traject, waarin je op zoek bent naar nieuwe dialoog
 • Met bewoners of in samenwerking met partijen
 • Als een training democratische vernieuwing

DemoCreatieDialoog voor politici

Bij het veranderen van de verhoudingen in de lokale democratie vragen veel politici zich af wat hùn rol en verantwoordelijkheid (nog) is. Op welk moment is de gemeenteraad aan zet en welke positie heeft zij dan? En hoe realiseer je vanuit de raad transparante democratische processen? Voor raadsleden, wethouders, en griffiers organiseren we in 2015 speciale DemoCreatieDialogen. In deze ontmoeting verkennen we samen antwoorden.
Interesse in een DemoCreatieDialoog? Neem contact op met Marte Kappert via info@democreatiespel.nl

Ontwerp nieuwe democratische instrumenten

Samen met vernieuwers van de democratie ontwikkelen we tegelijk nieuwe instrumenten voor:

 • Signalering/agendering
 • Besluitvorming
 • Budgettering
 • Evaluatie/monitoring

Heb jij kennis van het democratische systeem en ben je bevlogen om hierin vernieuwing aan te brengen? Neem contact op voor informatie over de ontwerpsessies, dit doe je via info@democreatiespel.nl.

aq_block_30